BERITAmediacorp: Ketidaksamarataan boleh mengancam pembangunan sebuah masyarakat yang padu dan harmoni seperti Singapura. Turut dikhuatiri, ia boleh menghambat usaha untuk meningkatkan mobiliti sosial. Penyelidik Pusat Kajian Ehwal Islam dan Melayu (RIMA) Abdul Shariff Aboo Kassim dan Dr Nuraliah Norasid berhujah bahawa isu ini boleh ditangani jika perhatian diberikan dari sudut sosial dan pendidikan.
Source: BERITAmediacorp